Nemokamos ekskursijos

Nemokamos ekskursijos 

Apžvalginiai pasivaikščiojimai, trumpai pristatantys Vilniaus galerijas ir jose veikiančias parodas. Ekskursijų metu galėsite susipažinti su autoriais, kuratoriais, galerijų vykdomomis veiklomis. Vietų skaičius ribotas, reikalinga išankstinė registracija.

 

„Ieškojimų amžiai: Galerija „Vartai“ – Drifts – VDA parodų salė „Titanikas“ – The Rooster Gallery“. Kokie kūrybinio kelio ieškojimai atsispindi jaunųjų menininkų – tapytojų, dizainerių ir tekstilininkų – darbuose? Kokios yra šių medijų ir tradicinės meistrystės perspektyvos? Ko jaunųjų kūryboje ieško galeristai? Kaip galerijos prisideda prie jų talento plėtotės? Šie klausimai jungia keturiose skirtingose meno erdvėse veikiančias parodas, kuriose daugiausia pristatomi jaunosios kartos autorių darbai.

„Erdvės amžiai: Galerija „Arka“ – ŠMC Skaitykla – Vilniaus grafikos meno centro galerija „Kairė-Dešinė“ – Pamėnkalnio galerija“. Ar mūsų namuose atsispindi metų laikų kismas? Ar galerijos erdvė keičia meno kūrinio suvokimą? Kaip galime transformuoti ir permąstyti namų, galerijos ar miesto architektūrą? Patirti erdvę kitaip? Keturiose galerijose pristatomos net penkios parodos, analizuojančios atminties ir įtrauklios, skirtingų medijų ir objektų tarpusavio ryšiais kuriamos erdvės klausimus.

„Mitų ir tikrovės amžiai: Projektų erdvė „Editorial“ – LDS šiuolaikinės kultūros ir meno erdvė „Medūza“ – VDA tekstilės galerija ARTIFEX – Galerija (AV17)“. Kokia bus mūsų ateities mitologija? Ar mistiniai išgyvenimai, dirbtinis intelektas ir alternatyvūs žinojimo būdai gali pasipriešinti vyraujančioms galios ideologijoms? Ar nūdienos nuotaikos palieka vietos rytojaus optimizmui? Kamerinėse erdvėse eksponuojamos keturios parodos narplioja šiandien itin aktualias mistikos, mišrios realybės ir atminties gijas.@ Šeštadienis, rugsėjo 9 d. 12:00-13:30 @ 

 

 // Ekskursija anglų kalba „Ieškojimų amžiai: Galerija „Vartai“ – Drifts – VDA parodų salė „Titanikas“ – The Rooster Gallery“. Pradžia: Lauke prie įėjimo į „Vartų“ galerijos pastatą, Vilniaus g. 39. 

Registracija:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtDrXNTOyUbc5D87qdekXTWvgHA-lQQe80_ASd82E0lG87w/viewform?usp=sf_link 

 

// Ekskursija lietuvių kalba „Erdvės amžiai: Galerija „Arka“ – ŠMC Skaitykla – Vilniaus grafikos meno centro galerija „Kairė-Dešinė“ – Pamėnkalnio galerija“. Pradžia: Lauke prie įėjimo į „Arkos“ galerijos pastatą, Aušros Vartų g. 7. Registracija:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtDrXNTOyUbc5D87qdekXTWvgHA-lQQe80_ASd82E0lG87w/viewform?usp=sf_link

 

// Ekskursija anglų kalba „Mitų ir tikrovės amžiai: Projektų erdvė „Editorial“ – LDS šiuolaikinės kultūros ir meno erdvė „Medūza“ – VDA tekstilės galerija ARTIFEX – Galerija (AV17)“. Pradžia: Lauke prie įėjimo į meno erdvės „Editorial“ pastatą, Latako g. 3. Registracija:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtDrXNTOyUbc5D87qdekXTWvgHA-lQQe80_ASd82E0lG87w/viewform?usp=sf_link 

 

@ Šeštadienis, rugsėjo 9 d., 14:30-16:00 @ 

 

// Ekskursija lietuvių kalba „Ieškojimų amžiai: „Galerija „Vartai“ – Drifts – VDA parodų salė „Titanikas“ – The Rooster Gallery“. Pradžia: Lauke prie įėjimo į „Vartų“ galerijos pastatą, Vilniaus g. 39. Registracija:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtDrXNTOyUbc5D87qdekXTWvgHA-lQQe80_ASd82E0lG87w/viewform?usp=sf_link 

 

// Ekskursija anglų kalba „Erdvės amžiai: Galerija „Arka“ – ŠMC Skaitykla – Vilniaus grafikos meno centro galerija „Kairė-Dešinė“ – Pamėnkalnio galerija“. Pradžia: Lauke prie įėjimo į „Arkos“ galerijos pastatą, Aušros Vartų g. 7. Registracija:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtDrXNTOyUbc5D87qdekXTWvgHA-lQQe80_ASd82E0lG87w/viewform?usp=sf_link

// Ekskursija lietuvių kalba „Mitų ir tikrovės amžiai: Projektų erdvė „Editorial“ – LDS šiuolaikinės kultūros ir meno erdvė „Medūza“ – VDA tekstilės galerija ARTIFEX – Galerija (AV17)“. Pradžia: Lauke prie įėjimo į meno erdvės „Editorial“ pastatą, Latako g. 3. Registracija:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtDrXNTOyUbc5D87qdekXTWvgHA-lQQe80_ASd82E0lG87w/viewform?usp=sf_link

 

@ Sekmadienis, rugsėjo 10 d. 12:00-13:30 @

 

Ekskursija lietuvių kalba su vertimu į gestų kalbą „Erdvės amžiai: Galerija „Arka“ – ŠMC Skaitykla – Vilniaus grafikos meno centro galerija „Kairė-Dešinė“ – Pamėnkalnio galerija“. Pradžia: Lauke prie įėjimo į „Arkos“ galerijos pastatą, Aušros Vartų g. 7. Registracija:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtDrXNTOyUbc5D87qdekXTWvgHA-lQQe80_ASd82E0lG87w/viewform?usp=sf_link 

 

@ Sekmadienis, rugsėjo 10 d., 14:30-16:00 @

 

// Ekskursija lietuvių kalba su vertimu į gestų kalbą „Mitų ir tikrovės amžiai: Projektų erdvė „Editorial“ – LDS šiuolaikinės kultūros ir meno erdvė „Medūza“ – VDA tekstilės galerija ARTIFEX – Galerija (AV17)“. Pradžia: Lauke prie įėjimo į meno erdvės „Editorial“ pastatą, Latako g. 3. 

Registracija:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtDrXNTOyUbc5D87qdekXTWvgHA-lQQe80_ASd82E0lG87w/viewform?usp=sf_link

 


Šis renginys yra kuruotos Vilniaus galerijų savaitgalio programos dalis, kurią sudarė kuratorė Indrė Urbelyte. Pilna VGS programa:  www.vilniausgalerijusavaitgalis.lt

 

Organizatorius // organizer: VšĮ Galerijų savaitgalis

Organizacinis partneris // organisational partner: Kultūros kompleksas SODAS 2123, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga

Projektą finansuoja // Project financed by: Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė

Pagrindinis informacinis partneris // main media partner: LRT Plius

Informaciniai partneriai // media partners:: Artnews.lt, Nara.lt

Partneriai ir rėmėjai // partners and sponsors: Menų Komunikacija, Papa Goose, JCDecaux Lietuva, Laisvės Žodžiai, Clear Channel Lietuva

Dizainas // design by: Rokas Sutkaitis

Renginys bus fotografuojamas. Nuotraukos ar vaizdo medžiaga bus skelbiama organizatoriaus socialiniuose tinkluose, interneto svetainėje www.vilniausgalerijusavaitgalis.lt Nepageidaujant būti fotografuojamiems prašome apie tai informuoti renginio organizatorių (info@vilniausgalerijusavaitgalis.lt) arba fotografą. 

 

Guided tours

Guided tours give a brief overview of Vilnius galleries and their exhibitions. During the tours, you will get to know the authors, curators and activities of the galleries. The number of participants is limited and pre-registration is required.

 

“Ages of Exploration: Gallery “Vartai” – Drifts – Exhibition Hall Titanikas – The Rooster Gallery”. What are the creative explorations reflected in the work of young artists – painters, designers and textile artists? What are the perspectives of different media and traditional craftsmanship? What are gallerists looking for in young artists’ work? How do galleries contribute to the development of their talent? These questions link the exhibitions in four different art spaces, which mainly feature the work of the younger generation.


“Ages of Space: Arka Gallery – CAC Reading Room – the gallery of Vilnius Graphic Art Centre “Kairė – dešinė” – Pamėnkalnis Gallery”. Is the change of seasons reflected in our homes? Does the gallery space change the perception of an artwork? How can we transform and rethink the architecture of the home, gallery or city? Experience space differently? The four galleries present as many as five exhibitions exploring questions of memory and inclusive space, created through the interconnectedness of different media and objects.


“Ages of Myth and Reality: the Project Space Editorial – LAA Contemporary Culture and Art Space Medūza – VAA Textile Gallery ARTIFEX – Gallery (AV17)”. What will be the mythology of our future? Can mystical experiences, artificial intelligence and alternative ways of knowing counter the prevailing ideologies of power? Does today’s mood leave room for tomorrow’s optimism? The four exhibitions in the chamber spaces explore the threads of mysticism, mixed reality and memory that are particularly relevant today.

 

@ Saturday, 9th of September, 12:00 (noon) – 1:30 p.m. @

 

// Guided tour in English “Ages of Exploration: ‘Galerija Vartai’ – Drifts – Exhibition Halls Titanikas – The Rooster Gallery”. Start: Outside the entrance to the Vartai Gallery building, Vilniaus str. 39 

Registration:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtDrXNTOyUbc5D87qdekXTWvgHA-lQQe80_ASd82E0lG87w/viewform?usp=sf_link 

// Guided tour in Lithuanian “Ages of Space: Arka Gallery – CAC Reading Room – the gallery of Vilnius Graphic Art Centre “Kairė – dešinė” – Pamėnkalnis Gallery”. Start: Outside the entrance to the “Arka” gallery Aušros Vartų str. 7 

Registration:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtDrXNTOyUbc5D87qdekXTWvgHA-lQQe80_ASd82E0lG87w/viewform?usp=sf_link 

// Guided tour in English “Ages of Myth and Reality: Project space “Editorial” – LAA contemporary culture and art space “Medūza” – VAA Textile Gallery ARTIFEX – Gallery (AV17). Start: Outside the entrance of “Editorial” building, Latako str. 3. 

Registration:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtDrXNTOyUbc5D87qdekXTWvgHA-lQQe80_ASd82E0lG87w/viewform?usp=sf_link

 

@ Saturday, 9th of September, 2:30 – 4 p.m. @

 

// Guided tour in Lithuanian “Ages of Exploration: ‘Galerija Vartai’ – Drifts – Exhibition Hall Titanikas – The Rooster Gallery”. Start: Outside the entrance to the Vartai Gallery building, Vilniaus str. 39
Registration:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtDrXNTOyUbc5D87qdekXTWvgHA-lQQe80_ASd82E0lG87w/viewform?usp=sf_link 

// Guided tour in English “Ages of Space: Arka Gallery – CAC Reading Room – the gallery of Vilnius Graphic Art Centre “Kairė – dešinė” – Pamėnkalnis Gallery”. Start: Outside the entrance to the “Arka” gallery Aušros Vartų str. 7
Registration:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtDrXNTOyUbc5D87qdekXTWvgHA-lQQe80_ASd82E0lG87w/viewform?usp=sf_link 

// Guided tour in Lithuanian “Ages of Myth and Reality: Project space “Editorial” – LAA contemporary culture and art space “Medūza” – VAA Textile Gallery ARTIFEX – Gallery (AV17). Start: Outside the entrance of “Editorial” building, Latako str. 3. 

Registration:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtDrXNTOyUbc5D87qdekXTWvgHA-lQQe80_ASd82E0lG87w/viewform?usp=sf_link

 

@ Sunday, 10th of September, 12:00 (noon) – 1:30 p.m. @

// Guided tour in Lithuanian with translation to sign language “Ages of Space: Arka Gallery – CAC Reading Room – the gallery of Vilnius Graphic Art Centre “Kairė – dešinė” – Pamėnkalnis Gallery”. Start: Outside the entrance to the Arka gallery Aušros Vartų str. 7 Registration:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtDrXNTOyUbc5D87qdekXTWvgHA-lQQe80_ASd82E0lG87w/viewform?usp=sf_link

 

@ Sunday, 10th of September, 2:30 p.m. – 4 p.m. @

 

// Guided tour in Lithuanian with translation to sign language “Ages of Myth and Reality: Project space Editorial – LAA contemporary culture and art space Medūza – VAA Textile Gallery ARTIFEX – Gallery (AV17). Start: Outside the entrance of Editorial building, Latako str. 3. Registration:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMtDrXNTOyUbc5D87qdekXTWvgHA-lQQe80_ASd82E0lG87w/viewform?usp=sf_link

 

This event is part of the curated Vilnius Gallery Weekend programme, curated by Indrė Urbelytė. Full VGW programme: www.vilniausgalerijusavaitgalis.lt

Organizatorius // organizer: VšĮ Galerijų savaitgalis

Organizacinis partneris // organisational partner: Kultūros kompleksas SODAS 2123, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga

Projektą finansuoja // Project financed by: Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė

Pagrindinis informacinis partneris // main media partner: LRT Plius

Informaciniai partneriai // media partners:: Artnews.lt, Nara.lt

Partneriai ir rėmėjai // partners and sponsors: Menų Komunikacija, Papa Goose, JCDecaux Lietuva, Laisvės Žodžiai, Clear Channel Lietuva

Dizainas // design by: Rokas SutkaitisThe event will be photographed. Photos will be published on the organiser’s social networks and website www.vilniausgalerijusavaitgalis.lt. If you do not wish to be photographed, please inform the event organiser (info@vilniausgalerijusavaitgalis.lt) or the photographer.

© Vilniaus galerijų savaitgalis