Spekuliatyvi ekskursija „Reikėtų išmokti žvelgti į tuščią krantą“ laivu Nerimi su Tata Frenkel

Pagražinti gido žodžiai, intensyvaus eismo perkirsti upių vingiai ir mūsų miesto audinį nusėję laiko ženklai. Bene kiekvieno didmiesčio istorijos ištakos slypi upėse. Jos saugo, aprūpina, o gal – trukdo? Kaip jaučiasi kasdien abejingų praeivių zulinamas krantas?

Ši performatyvi ekskursija Neries upe su menininke Tata Frenkel kviečia naujai patirti Vilniaus miesto kranto istorijų sluoksniais apaugusias neregimas ir regimas vietas. Pavadinime užfiksuotas W.H. Auden kūrinio įkvėptas teiginys taps ekskursijos motyvu – lyg asistuojamas mokymasis žvelgti į tuščius krantus, į bežvaigždį dangų.

 

Tata Frenkel – tarpdisciplininio meno, eksperimentinės edukacijos ir elektroakustinės muzikos kūrėja, tereministė. Skirtingose srityse praktikuoja edukacijų, ekskursijų, performatyvių paskaitų atlikimą.

Pradžia: Krantinė prie Karaliaus Mindaugo tilto
Reikalinga registracija: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftWmFhYnKl6467rsZXjaNB_Ce0AHKUWHfAaOFS9CVqbOv3_g/viewform

 

Šis renginys yra kuruotos Vilniaus galerijų savaitgalio programos dalis, kurią sudarė kuratorė Indrė Urbelytė.
Pilna VGS programa: www.vilniausgalerijusavaitgalis.lt

Organizatorius: VšĮ Galerijų savaitgalis
Organizacinis partneris: Kultūros kompleksas SODAS 2123, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė
Pagrindinis informacinis partneris : LRT Plius
Informaciniai partneriai: Artnews.lt, Nara.lt
Partneriai ir rėmėjai: Menų Komunikacija, Papa Goose, JCDecaux Lietuva, Laisvės Žodžiai, Clear Channel Lietuva
Dizainas: Rokas Sutkaitis

Speculative guided boat tour “You should learn to look at the empty shore” on the Neris River with Tata Frenkel.

The tour guide’s embellished words, the meanders of rivers cut by heavy traffic and the marks of time landed down on the patterns of our city. Perhaps the origins of the history of every big city lie in its rivers. Do they protect, provide or hinder? How does it feel to be a riverbank that is daily trampled by indifferent passers-by?

This performative boat tour along the River Neris with artist Tata Frenkel invites one to experience the invisible and visible places, covered with layers of stories of Vilnius’ waterfront, in a new way. The statement inspired by W.H. Auden’s work, captured in the title, will become the motive of the tour – like an assisted learning to look at the empty banks, at the starless sky.

 

Tata Frenkel creates interdisciplinary art, experimental education and electroacoustic music, she is a thereminist. She practices education, excursions and performative lectures in different fields.

Start of the tour location: Embankment of King Mindaugas Bridge
Registration is required: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftWmFhYnKl6467rsZXjaNB_Ce0AHKUWHfAaOFS9CVqbOv3_g/viewform

 

This event is part of the curated Vilnius Gallery Weekend programme, curated by Indrė Urbelytė.
Full VGW programme: www.vilniausgalerijusavaitgalis.lt

Organizer: VšĮ Galerijų savaitgalis
Organisational partner: Kultūros kompleksas SODAS 2123, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga
Project financed by: Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė
Main media partner: LRT Plius
Media partners: Artnews.lt, Nara.lt
Partners and sponsors: Menų Komunikacija, Papa Goose, JCDecaux Lietuva, Laisvės Žodžiai, Clear Channel Lietuva
Design by: Rokas Sutkaitis

© Vilniaus galerijų savaitgalis